Start Moderne bijbelvertaling online dating

Moderne bijbelvertaling online dating

Binnen het protestantisme werd daarentegen het sola scriptura-principe (wat betekent dat alleen de Bijbel gezag en autoriteit heeft) ontwikkeld.

Die overtuiging wordt mede gebaseerd op een tekst uit de Bijbel zelf: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven." (2 Timoteüs ).

Omdat het Oude Testament hoofdzakelijk in het Hebreeuws werd geschreven, wordt het ook wel de Hebreeuwse Bijbel genoemd.

Het Nieuwe Testament werd in Koinè-Grieks geschreven.

De meeste christenen achten zich niet gebonden aan de Joodse wetten in het Oude Testament.

Bij het ontstaan van het christendom was dit een ernstige splijtzwam, zie Concilie van Jeruzalem.

Oude Testament · Nieuwe Testament · Boeken · Canon · Canonvorming van het Nieuwe Testament · Apocriefen van het Oude Testament · Apocriefen van het Nieuwe Testament · Septuagint · Tien geboden · Geboorte · Dood en wederopstanding · Bergrede · Bijbelvertaling Eerste christenen · Algemene geschiedenis van het christendom · Concilies · Geloofsbelijdenis · Marcionisme · Christelijk kloosterwezen · Missie · Grote schisma · Kruistochten · Reformatie · Grote geloofsafvallen · Opwekking · Restaurationisme · Thomisme · Congregationalisme Westers katholicisme (RKK) · Protestantisme · Calvinisme · Lutheranisme · Evangelicalisme · Remonstrantisme · Mennisme (Doopsgezinden) · Anglicanisme · Fundamentalisme · Vrijzinnig · Pinksterbeweging De Bijbel is het heilige boek van de christenen.

Daarmee is het één van de meest invloedrijke boeken ter wereld.

De Bijbel wordt algemeen beschouwd als het best verkochte boek aller tijden.