Start Zvilgsnis i ateiti online dating

Zvilgsnis i ateiti online dating

Lokalumo, vadinasi, globalumo opozicijos, priešpriešos. Nes tie, kurie veržiasi į globalizmą visomis savo galiomis, nuo globalizmo ir žlugs. Pasiektas globalistinio pasaulio tikslas – vienamatis žmogus – būtų pasaulio pražūtis.

Bet rizika ne svaiginantis, ne narkotizuojantis, o skaidri kaip ašara, blaivi rizika. Lietuvio menininko pasaulis visuomet buvo mažas, todėl ? A Picture of Lithuania – 2003 At the beginning of the twentieth century, after the Bolshevik upheaval in Russia, one writer said rather terrifying words about literature of his country: “I am afraid that the future of our literature is in the past”.

Žinant, vardan ko rizikuojama, kas gelbstima, kas numesta ant kortos. Today, looking at the world in almost physiological convulsions and the photographic art, we can pronounce similar words, “It is awful, if the future of Lithuanian photography lies in its past”.

Kitados, dvidešimtojo amžiaus pradžioje, nugraudėjus Rusijoje bolševikų perversmui, vienas rašytojas apie savo šalies literatūrą pasakė gana baisius žodžius: „Aš bijau, kad mūsų literatūros ateitis yra jos praeityje“.Šiandien, žvelgdami į kone fiziologinių traukulių tampomą pasaulį, į fotografijos meną, galime ištarti labai panašiai: „Baisu, jeigu Lietuvos fotografijos ateitis glūdi jos praeityje“. Nes nėra baisu, kad ateitis glūdi praeityje: iš kur dar jai imtis šaknų, iš kur ateiti? Tradicijos pasaulyje būtinos kaip kelio ženklai, be jų mes pasiklystume nelyginant aklieji dykumoje. Susitarkime dėl vieno: meninė fotografija – ne įvaizdžio kūrimas.

Menininko tarnavimas šiai paslapčiai labai panašus į kunigo tarnavimą.

We should agree upon one thing: art photography is not about a creation of an image.

We can imagine all kinds of photographers’ visions, their subjective wish to present a picture of the world that differs from reality, and we can appreciate their masterful tricks.

Galime įsivaizduoti įvairias fotografų vizijas, jų subjektyvius norus pavaizduoti pasaulį ne tokį, koks jis yra iš tikrųjų, galime pripažinti jų meistriškumo triukus. galios telkimo būdas, kai „galia“ reiškia žmonių valdymą ir manipuliavimą jais.